Vladimir Inek

T. (+420) 775 674 662 Prague / Brno
E. inek_vl@yahoo.com Czech republic

About

We have formed into a multifunctional platform operating
in the field of visual art and visual identity. We try
to embrace the whole and combine all the principles
and technologies. We work mainly with video, photography,
motion design, drawing, graphics and typography.

Predominantly, there are two essential pillars that affect us 
- fine art and landscape | travel to the wildest corners
of the planet.

O nás

Rozvinuli jsme se v multifunkční platformu operující na poli
vizuálního umění a vizuální identity. Snažíme se obsáhnout
celek a kombinovat všechny dostupné principy a technologie.
Pracujeme převážně s videem, fotografií, motion designem,
kresbou, grafikou a typografií.

Ovlivňují nás převážně dva zásadní pilíře a to výtvarné umění
a krajina – cestování do těch nejdivočejších koutů planety.


Soubory: